Lär dig allt om blackjack

Black Jack är en äkta kasinoklassiker vars ursprung är nästan helt okänt. Man vet att tidiga varianter av spelet förekom under 1600-talet i flera delar av nuvarande södra Europa, däribland Spanien och Frankrike. Vi svenskar, eller åtminstone äldre generationer, kanske bäst känner till det som det något försvenskade kortspelet tjugoett.

Modern Black Jack är unikt på så sätt att det både är en stapelvara på kasinon världen över, och ett spel där reglerna inte sällan skiljer sig åt mellan olika ställen där det spelas. Men för dig som fastnar för spelet finns det ett nästan oändligt antal variationer. Här ska vi däremot titta närmare på det som är gemensamt för de flesta sorters Black Jack.

De grundläggande reglerna

Oavsett om man spelar Black Jack online, eller på ett fysiskt kasino i utkanten av någon liten Spansk by, så är spelets principer desamma. Spelets syfte är att man som spelare ska vinna över givaren. För att man ska vinna så måste man ha kort på handen som tillsammans är så nära 21 som möjligt. Råkar man däremot få en högre hand så åker man ut. Eller, för att använda det klassiska svenska begreppet, blir “tjock”.

De olika korten representerar olika värden. Äss har traditionellt sett ett värde motsvarande 11 eller 1, beroende på reglerna. Och kungliga kort motsvarar ett värde av 10. Samtliga sifferkort har samma värde som kortet antyder. En hand med 2 kungar och 1 spader 10 skulle därmed motsvara 30, vilket innebär att man vida överstigit 21. Detta upplägg varierar däremot beroende på var i världen man befinner sig, och vilket kasino man väljer att spela på. Ofta väljer kasinon att använda sina egna regler, om de känner att det klassiska upplägget är för förmånligt för spelarna.

Deltagarnas roll i spelet

Ett intressant inslag i Black Jack är att alla deltagare spelar mot givaren. Detta är en väldig kontrast mot övriga traditionella kortspel såsom poker, där spelarna möter varandra. Många upplever att detta skapar en unik sorts samhörighet, då deltagarna får känna att alla kämpar mot givaren. Inledningsvis satsar spelarna sina valda belopp, och efter att givaren har delat ut den önskade mängden kort till varje enskild spelare så är det dags för samtliga att visa sina händer. Då visar även givaren vilka kort som han, eller hon, håller på. Närmast 21 vinner.

Det som många till sin förtret tvingas inse är att spelet i viss utsträckning är vinklat till givarens fördel. För om det visar sig att en, eller flera, spelare och givare har en hand motsvarande mellan 17 och 19 så vinner givaren. Om samma situation föreligger, men händerna överstiger 19 så utgår ingen vinst. Anledningen att denna sorts regler förekommer är att säkerställa att kasinot har större chans att vinna än spelarna. Tråkigt anser vissa, men det är något man måste acceptera om man vill delta i spelet.